Přejít na obsah

Fotka

Nastavenie paraboly

- - - - -

 • Pokud chcete vložit odpověď, přihlašte se
2 odpovědí na toto téma

#1
DonCorleone

DonCorleone

  Nový uživatel

 • Uživatelé
 • 6 příspěvků(y)
Rôzne výpočty ,nastavenia všetko na jednom mieste :

klikni na odkaz :


Vyhladávanie družice :http://www.igp.net/A...nment/Index.php
Satelitná kalkulačka : http://satlex.net/sk/azel_calc.html
Výpočet toroidal antény :http://www.satlex.ne...ntier_calc.html
Azimut a prekážky na mape : http://www.dishpointer.com/
Kalkulácia výšky prekážky : http://www.satlex.ne...=100&h=100&e=30
Vzdialenosť LNB (konvertora) od antény : http://www.satlex.ne...iam=60&depth=15
Výpočet efektívnosti antény : http://www.satlex.ne...ain=2&frq=22700
Uhol príjmu pri polovičnom výkone :http://www.satlex.ne...,6&band=ku_band
Počet TV - DISEqC : http://satlex.de/sk/1participant.html
Aktuálna oblačnosť : http://oiswww.eumets...UROPE/index.htm

Tento příspěvek byl upraven od Michal: 22 prosince 2010 - 11:32

 • Toto se vám líbí forum5909

#2
RAMSES

RAMSES

  Pokročilý uživatel

 • Moderátoři
 • 180 příspěvků(y)
 • MístoCZEHOSLOVAKIA
Pre tých, ktorý sa rozhodli pustiť samostatne do montáže a inštalácie paraboly, pripravil som jednoduchý návod, ako na to .

Najprv si musíme vysvetliť niektoré pojmy:

Elevácia, azimut a LNB skew
 • Elevácia - výškové nastavenie paraboly. Každá parabola má ociachovaný držiak so stupnicou v stupňoch pre správne nastavenie.
 • Azimut - klasický azimut podľa kompasu.
 • LNB skew - natočenie LNB v držiaku. Ak stojíš pred parabolou, v smere hodinových ručičiek sa nastavuje záporná rotácia, a v protismere hodinových ručičiek sa nastavuje kladná rotácia.
Vložený obrázek


Nastavenie paraboly/vyhľadanie miesta bydliska pre určenie presných súradníc


http://www.dishpoint...satellite=s3590

Ovládanie mapy myškou:

Priblíženie mapy - dvojklik ľavým tlačítkom myšky Vzdialenie mapy - dvojklik pravým tlačítkom myšky Posúvanie mapy 1. - kliknite ľavým tlačítkom myšky na ikone paraboly a stálym držaním tlačítka presunte parabolu. Prehliadač mapy Vám automaticky vycenruje parabolu na stred a tyým posunie celú mapu (parabola symbolizuje umiestnenie satelitnej antény) Posúvanie mapy 2. - stlačte ľavé tlačíko myšky a posúvajte myšku podľa potreby (nezabudnite posúvať aj parabolu symbolizuje umiestnenie satelitnej antény)
 • V roletke vyberte jeden zo satelitov (je uvedená pozícia satelitu a jeho meno)
 • Do formulárového okienka napíšte svoju adresu vo formáte "ulica,mesto" a stisknite klávesu Enter
 • Dolaďte pozíciu paraboly posúvaním šípky s vyobrazením paraboly
 • Pod mapou nájdete údaje dôležité pre správne nastavenie parabolyNastavenie príjmu a signálu

Pri inštalácii novej paraboly je treba začať s jedným konvertorom a aspoň približne nastaviť orientáciu paraboly. Pri zachytení signálu z požadovanej družice potom doladiť orientáciu paraboly podľa sily signálu.

Nastavenie príjmu z jednej družice

Toto je najjednoduchšie použitie pre sledovanie programov z jednej družice a tiež vhodné pre nastavenie novej paraboly alebo zmenu smeru paraboly.

1. Parabolu namontujeme a približne zorientujeme smerom k požadovanej družici. Eleváciu je dobré nastaviť presne podľa zemepisnej polohy, uľahčí to prvé hľadanie. Konvertor prepojíme koaxiálnym káblom s prijímačom.

2. Na prijímači zvolíme "menu" a tam "nastavenie družíc". Vyberieme možnosť "len jedna družica" a vyberieme požadovanú zo zoznamu. Potvrdíme a prejdeme v menu na ukazovateľ sily signálu. Parabolou potom otáčame sprava do ľava a naspäť až kým ukazovateľ sily signálu nedosiahne maximum.

3. Na prijímači zvolíme "menu" a " vyhľadávať TV kanály " a počkáme kým prijímač neukončí hľadanie. Vizuálne skontrolujeme či medzi nájdenými kanálmi sú naše požadované a ak nie, pravdepodobne je parabola orientovaná na niektorú vedľajšiu družicu. Podľa nájdených programov ľahko zistíme porovnaním s web stránkou že o ktorú družicu sa jedná a podľa toho zopakujeme postup od bodu 2 ale parabolu otočíme mierne vpravo alebo vľavo oproti terajšej pozícii.

4. Ak sme už našli vybranú družicu s našou programovou ponukou, môžme doladiť orientáciu paraboly. Vyberieme jeden kanál so slabým signálom a z "menu" vyberieme "informácie" a nájdeme ukazovateľ sily signálu. Potom s parabolou jemne otáčame najprv horizontálne a pri najsilnejšom signále dotiahneme uchytenie. Potom povolíme vertikálne uchytenie a hýbaním hore a dole nájdeme najsilnejší signál a dotiahneme uchytenie. Potom na prijímači dáme znovu vyhľadať televízne stanice, už by ich malo nájsť oveľa viac. Potom vyberieme jeden z najslabších a znovu zobrazíme ukazovateľ sily signálu. Teraz na konvertore povolíme úchyt a pootáčaním konvertora nájdeme najsilnejší signál. Prepneme inú slabú stanicu ktorá je vysielaná na druhej polarizácii (H,V) a skontrolujeme silu signálu pootáčaíim konvertora. Na záver všetky úchyty dotiahneme.

5. Teraz je už parabola presne orientovaná a môžme dať znovu a definitívne vyhľadať všetky televízne stanice a uložiť si poradie obľúbených staníc.


Nastavenie príjmu z viacerých družíc na jednu parabolu

Toto nastavenie je najpoužívanejšie, pretože umožňuje jednoducho a finančne nenáročne sledovať stanice až z troch družíc Astra (19.2E, 23.5E, 28.2E).

1.Základné nastavenie paraboly je treba urobiť s namontovaným držiakom pre viac konvertorov a zapojeným len stredným konvertorom (alebo jedným z dvoch) ako nastavenie jednej družice. Potom ako je parabola presne zorientovaná pripojíme všetky konvertory cez DiSEqC prepínač do prijímača.

2. Na prijímači zvolíme "menu" a vyberieme "nastavenie družíc". Tu vyberieme voľbu 2 družice alebo 4 družice ak máme viac ako 2 konvertory. Na jednotlivé pozície vyberieme zvolené družice, v prípade 3 konvertorov necháme na poslednej pozícii nejakú družicu na pozícii mimo obzor alebo zvolíme nastavenie "užívateľské" a postup popísaný na konci strany.

3. Necháme vyhľadávať televízne stanice pre jednotlivé družice a ak stanice nezodpovedajú zvolenej družici zmeníme poradie v nastavení družíc podľa bodu 2 a hľadanie zopakujeme. Takto postupne nájdeme všetky stanice na všetkých zvolených družiciach.

Desať dôležitých zásad pri naladení satelitu:

1) Smerom na juh pripevnite satelitní držiak.
2) Parabolu zostavte podľa priloženého návodu a upevníte ju na satelitný držiak.
3) Na parabolu pripevnite LNB konvertor.
4) Pretiahnite koaxiálny kábel od paraboly k satelitnému prijímaču. Na jeho konce pripevnite f-konektory.
5) Kábel pripojte k konvertoru a k satelitnému prijímaču.
6) Satelitný prijímač prepojte s televízorom pomocou SCART kabelu.
7) Nastavte sklon paraboly 31°-34° vzhľadom ku kolmici k zemskému povrchu (podľa stupnice).
8) Otáčajte parabolou vo vodorovnom smere a sledujte ukazovateľ kvality signálu v menu prístroja.
9) Až dosiahnete najvyšších hodnôt signálu, parabolu na držiaku poriadne utiahnite.
10) Pokiaľ není prijímač predradený urobte vyhľadanie a zoradenie programov..

tcchikxy202e4odtkswe.png
s0jbsczydw9xwyes6a.png
NA OTÁZKY POUŽÍVAJTE FÓRUM,NIE SÚKROMNÉ SPRÁVY.

Všetky uvedené návody slúžia výhradne na študijné a testovacie účely, na príjem kódovaných programov si zakúpte oficiálnu dekódovaciu kartu.


#3
RAMSES

RAMSES

  Pokročilý uživatel

 • Moderátoři
 • 180 příspěvků(y)
 • MístoCZEHOSLOVAKIA
V ďaľšom pokračovaní článku si ďalej popíšeme viac teórie, ktoré potrebujeme vedieť ak chceme prijímať signál z viacerých družíc. Taktiež , aké "železo" komponenty k tomu budeme potrebovať

Multifocus - riešenie pre príjem z viacerých družíc.

Už podľa názvu je zrejmé o čom dnes budeme hovoriť. Áno, ide o jedno z riešení pre príjem signálu z viacerých družíc s použitím jednej paraboly. Jedná sa o príjem z 2-och až 4-och družíc. Ak niekto z Vás ovláda angličtinu tak vie, že multifocus v preklade znamená „viacohniskový". Vieme, že parabola má ohnisko, kde sa sústreďujú (zbiehajú) lúče vysielané z danej družice. Ak je konvertor umiestnený priamo do ohniska paraboly hovoríme, že je „na priamo". Na toto je vhodná parabola, ktorá je hlbšia, označovaná tiež ako stredová. V prípade, že konvertor umiestnime mimo ohniska tak, že zachytáva iba časť odrazeného signálu tak hovoríme o umiestnení „na šilhačku". Na toto sú vhodnejšie plytšie paraboly - ofsetové. Na kvalitu príjmaného signálu tiež vplýva aj veľkosť paraboly.
Vráťme sa však k téme nášho článku, ktorou je multifocus. Na obrázku vidíme možnosť uchytenia 3 konvertorov.

Vložený obrázek


Spôsob nastavovania paraboly je pre konvertor, ktorý je umiestnený "na priamo", prakticky rovnaký, ako som opísal v predchádzajúcom článku s názvom "Nastavenie paraboly"
Ohnisko pre konvertor „na šilhačku" sa hľadá tak, že konvertor na držiaku posúvame zľava doprava (alebo opačne) a to buď:
 • - za pomoci analógového prijímača (hlavne ak hľadaná družica vysiela aj analógovo)
 • - za pomoci digitálneho prijímača
V momente, keď nájdeme požadovanú družicu nesmieme zabudnúť ešte konvertor skúsiť zdvihnúť, resp. znížiť, pootočíť (SKEW) a neposlednom rade posunúť dopredu, resp. dozadu, a to všetko za účelom docielenia maximálnej kvality signálu. Pre lepšiu názornosť uvádzam obrázok, na ktorom je vidieť akým spôsobom posúvame konvertor, ktorý je "na šilhačku".

Vložený obrázek


Obr. spôsob posúvania konvertora. Vľavo je úchytka pre konvertor "na priamo" a vpravo úchytka pre konvertor "na šilhačku"


Zvláštnym prípadom môže byť príjem družíc ASTRA 1 (19°východne) a ASTRA 3A (23°východne). Medzi týmito dvoma družicami je rozdiel iba 4°. Ak teda dáme ASTRU 1 „na priamo", druhú družicu nechytíme vôbec. Je to spôsobené tým, že družice sú veľmi blízko a konštrukcia paraboly neumožňuje umiestnenie dvoch konvertorov tak blízko seba. Aj tu sa však dá pomôcť. Ani jeden z konvertorov nedáme „na priamo", ale „na šilhačku". Týmto znížime úroveň, a teda aj kvalitu príjmaného signálu na nižšiu, ale stále dostatočnú úroveň.
Na záver musím spomenúť ešte jednu dôležitú vec. Ako zistíme, na ktorú stranu umiestniť konvertor "na šilhačku". Zákon, podľa ktorého sa uhol dopadu rovná uhlu odrazu, poznáme ešte zo základnej školy z hodín fyziky. Plati samozrejme aj pre paraboly a preto konvertor umiestnený od stredu vľavo (pohľad za parabolou v smere otočenej paraboly) od konvertoru "na priamo" prijíma družice na západ od konvertou "na priamo" a naopak. Ako to všetko funguje je dobré vidieť podľa následujúceho obrázka.


Vložený obrázekSpôsob uchytenia multifocusu je na prírube konvertora, ktorý je "na priamo". Z toho vyplýva, že tento konvertor "na priamo" musí mať túto prírubu dlhšu.

Na tento spôsob príjmu odporúčam : Satelitnú parabolu Maximum E-85 multifocus.,alebo Visiosat G4B Přiložený soubor  DISH_VIS_G.jpg   81,42K   9 Počet stažení

tcchikxy202e4odtkswe.png
s0jbsczydw9xwyes6a.png
NA OTÁZKY POUŽÍVAJTE FÓRUM,NIE SÚKROMNÉ SPRÁVY.

Všetky uvedené návody slúžia výhradne na študijné a testovacie účely, na príjem kódovaných programov si zakúpte oficiálnu dekódovaciu kartu.0 uživatel(ů) prochází toto téma

0 uživatelů, 0 návštěvníků 0 anonymních uživatelů