Přejít na obsah

Fotka

Slovník

* * * * * 1 Hlasů

 • Pokud chcete vložit odpověď, přihlašte se
4 odpovědí na toto téma

#1
DonCorleone

DonCorleone

  Nový uživatel

 • Uživatelé
 • 6 příspěvků(y)
Slovník satatelitních výrazů :

STB (Set Top Box): Digitální satelitní příjmač
DVB (Digital Video Broadcasting): DVB charakterizuje přenosovou cestu (S-satelitní, T-terestriální, C-kabelová), tedy (DVB-S, DVB-T, DVB-C).
PAL (Phase Alternate Line): Barevný systém používaný v Evropě.
S-VIDEO: Speciální Video výstup bez Audia, který poskytuje vynikající obrazovou kvalitu.
MPEG (Moving Pictures Experts Group): Název pracovní skupiny, která od roku 1988 pracuje na standardu pro přenos videa, audia a dat.
MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Layer 2): Digitální formát,jehož datoví tok,může dosáhnout až 100 Mbit/s.
HDTV (High Definition Television): Budoucí systém televize,který počítá s více jak dvojtým počtem obrazových řádků,než u dnešních klasických TV.
FTA (Free To Air): Označení pro nekódované vysílání.
OSD (On Screen Display): Obrazové menu.Komunikace mezi satelitním příjmačem a uživatelem (takzvané obrazové info). Standardně jsou příjmače vybavené minimálně angličtinou a němčinou.
EPG (Electronic Program Guide): Elektronický programový průvodce. EPG je funkce přijímače, prostřednictvím které jsou uživateli poskytnuty informace o vysílaných programech. Většina TV stanic nabízí prostřednictvím EPG televizní program své stanice na několik dní dopředu. Uživatel si může vybraný program označit a přijímač mu ho těsně před jeho vysíláním připomene, nebo na něj přímo přepne (v závislosti od nastavení této funkce).
FEC (Forward Error Correction): Korekce chyb při přenosu digitálního signálu.Do přenášeného signálu jsou přidané informaci o nadbytečnosti informačního signálu.Úlohou je rozpoznat chyby, které vzniknou při přenosu. V praxi se setkáváme s hodnotami 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8.
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control): Používá se buď k ovládaní multiswitchu (přepínaní vícero LNB), nebo k řízení motorického DiSeqC natáčení paraboly.
HDD (Hard Disk Drive): (hardisk) Satelitní přijmač, který je vybaven hradiskem.Na sat. příjmači je možné zaznamenávat vysílaný program.Po sléze si zaznamenané vysílání přehrát.
SR (Symbol Rate): (Symbolová rychlost) Je počet symbolů,které přejdou systémem (multiplexem).Pro označení Symbolu se také používá , ,Baut´´.(počet symbolů/s.).Nejběžněji používaná SR 22 000 a 27 500.
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying): Způsob digitální modulace.
ID (Identification): Identifikační řetězec označující providera, transpordér, kanál , službu.
A-PID (Audio Packed IDentification): Jednotlivé audio nosné TV programů nebo rádio stanic v digitálních paketech musí být vzájemně identifikované. Tuto identifikaci zabezpečuje čtyřmístné číslo, v hexa-decimální soustavě to jsou teoreticky možné kombinace 0000 - FFFF. Je to důležité hlavně proto, aby se programy v různých SCPC paketech vysílajících z jednoho transpondéru vzájemně nepřekrývali, resp. nerušili.
V-PID (Video Packed IDentification): Jednotlivé TV stanice přenášené v jednom digitálním paketu musí být vzájemně identifikované. Obdoba vlastnosti pro Audio PID.
RS-232: Sériové rozhraní pro připojení k počítači za účelem nahrání nového software nebo úpravy settingu.
EMU: Emulátor kódovacího systému a přístupu. Po aktivaci teto funkce je možné sledovat kódované programy které EMU dokáže dekódovat.
USB: Univerzální sériové rozhraní pro připojení k počítači za stejným účelem jak RS-232 jen na vyšší rychlosti. Navíc přes toto rozhraní je možné při některých modelech přijímačů přenášet i data z HDD/přijímače do počítače.
USALS: Tento údaj v digitálním přijmači znamená, že v spolupráci s DiSEqC motorem reagujícím na povel Goto X stačí v přijmači zadat je zeměpisnou polohu města příjmu. To značně zjednodušuje instalaci a nastavení natáčecího zařízení.

Tento příspěvek byl upraven od Michal: 22 prosince 2010 - 11:39

 • Toto se vám líbí pifl

#2
RAMSES

RAMSES

  Pokročilý uživatel

 • Moderátoři
 • 180 příspěvků(y)
 • MístoCZEHOSLOVAKIA
Doplnenie niektorých chýbajúcich pojmov


APID - Audio stream identification
- Definice určující, který substream obsahuje zvuk,televize i radio.

VPID - Video data identification
- Definice, který substream obsahuje videodata

PCR - Programme clock reference
- Hodnota, kterou využívá přijímač k synchronizaci videa a audia.

SR - Symbol rate - Symbolová rychlost
-Rychlost, kterou jsou data vysílána z transponderu v symbolech za sekundu.Symbol = baud

FEC - Forward error correction - oprava chyb
- Dává poměr kolik bajtů je použito pro aktuální signál ku počtu bajtů k opravě chyb.1/2 50 % signálu slouží k opravě chyb, naopak 7/8 je potřeba teoreticky silnější signál, lepší konvertor a pod.

SID - Service identifier
- Podle této hodnoty přijímač identifikuje provozovatele služeb.

TID - Transponder identifier
- Podle této hodnoty přijímač pozná, ze kterého transponderu je vysíláno.

NID - Network identifier
- Identifikace sítě.

ECM - Entitlement Control Message
- Je to příkaz, který je použit pro kontrolu práce karty.Je vždycky posílán jako paket.Identifikuje službu a způsobilost řádně službu používat. Obsahuje instrukce, potřebné k vygenerování CW.

EMM - Entitlement Management Messages
- Je složen z informací, obsažených v SAS a je vždy zasílán s ECM. Obsahuje informace o předplatném a jeho stavu.Je to využíváno pro přenos informace o oprávnění,nové klíče,může mazat nebo modifikovat klíče stávající.

SAS - subscriber authorization system
- Tento system překládá předplatitelské informace do EMM.Zabezpečuje nutnou autorizaci pro určitý kanál nebo program.

CW - Control Word
- Tímto se dekodují data, je vygenerován kartou na základě informací v ECM a předán zpět dekoderu přijímače.

CAM - Conditional access modul
- Zařízení, které umožňuje pomocí karty dekodovat data

CI - common interface
- Rozhranní umožňující komunikaci s CAM

ATSC (Advanced Televison Systems Committee)
- Americký standard pozemní digitální televize, vytvořený stejnojmennou organizací.

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
- Evropský standard pozemní (terestriální) digitální televize, vytvořený sdružením DVB, které připravilo také standardy pro satelitní (DVB-S) a kabelovou (DVB-C) digitální televizi.

EPG (Electronic Program Guide - elektronický programový průvodce)
- Služba, usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.

FEC (Forward Error Correction - dopředná korekce chyb)
- Systém DVB-T využívá velmi účinné metody protichybového zabezpečení přenosového kanálu, zajišťující, že dekodér je schopen opravit určité mno ství chybných dat, poškozených při přenosu. Patří mezi ně vnější Reed-Solomonovo kódování, vnější bajtové prokládání (Interleaving), vnitřní symbolové a bitové prokládání a vnitřní konvolučního kódování FEC s volitelným kódovým poměrem k/n (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8).

Guard Interval (ochranný interval)
- Část doby trvání jednoho OFDM symbolu, která není přijímačem zpracována jako užitečný signál. Do tohoto intervalu spadnou všechny odrazy signálu (duchy), po jeho uplynutí ji lze signál dekódovat, protože je ustálený. Ochranný interval ve svém důsledku také umožňuje provozovat vysílače v síti SFN.

IDTV (Integrated Digital Television digitální televizní přijímač)
- Přístroj pro příjem pozemního digitálního televizního vysílání (DVB-T), případně i analogového pozemního vysílání (hybridní přijímač).
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial) - Japonský systém pozemní digitální televize.

OFDM (Orthogonal Frequency Divison Multiplex
- ortogonální frekvenčně dělený multiplex) - Modulační princip, používaný systémem DVB-T. Televizní kanál obsahuje velký počet subnosných vln (kmitočtů) s rovnoměrným odstupem. Často se označuje COFDM (Coded OFDM), kde slovo Coded vyzdvihuje jeho silné protichybové zabezpečení.

MHP (Multimedia Home Platform multimediální platforma pro domácí přijímače)
- Standard, na něm jsou postaveny téměř všechny doplňkové služby digitálního televizního vysílání, především nejrůzněj í (interaktivní) multimediální aplikace. MHP je založen na jazyku Java.

Mód 2k
- Jeden ze dvou možných módů modulace OFDM, kdy přenosový kanál obsahuje 1705 subnosných kmitočtů. Je používán pouze ve Velké Británii.

Mód 8k
- Jeden ze dvou mo ných módů modulace OFDM, kdy přenosový kanál obsahuje 6817 subnosných kmitočtů. Bude používán ve všech evropských zemích s výjimkou Velké Británie.

MPEG2 (Moving Pictures Expert Group - skupina expertů pro pohyblivé obrázky)
- Metoda zdrojového kódování obrazu a zvuku, používaná v systému DVB i u disků DVD.

Multiplex
- Souhrnný datový tok, skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření vysílací sítí. Za jeho vytvoření, správu a šíření je zodpovědný provozovatel (poskytovatel) multiplexu.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation - kvadraturní amplitudová modulace)
- Vícestavová digitální modulace, která je aplikována na každý subnosný kmitočet multiplexu OFDM. Nejčastěji je používána varianta 64-QAM, kde číslice 64 znamená, že amplituda a fáze subnosné vlny může nabývat 64 různých hodnot a tedy přenášet současně 6 bitů (26=64).

SFN (Single Frequency Network - jednofrekvenční sí )
- Modulační princip OFDM umožňuje provozovat všechny vysílače DVB-T na jednom kmitočtu (kanále), tj. v tzv. jednofrekvenční síti.

STB (set-top-box)
- Přijímač a dekodér DVB-T v externí jednotce (boxu), která se připojuje k televiznímu přijímači například přes vstup scart.

EMU - emulator - software, ktory funguje rovnako ako (prip. s malými odchýlkami) originálny CAM modul, príp. dekodovacia karta

SNR - Signal to Noise Ratio - kvalita signálu (Poměr signálu k šumu)

AGC - Automatic Gain Control - síla signálu (měří největší sílu signálu a snaží se ji udržet na stabilní úrovni)

BER- Bit Error Rate - chybový tok,Bitová chybovost BER (Bit Error Rate) je definována poměrem chybně přijatých bitů bE ku celkovému počtu přijatých bitů za určitou dobu měření.


PREVZATE z cssf + doplnené z rôznych zdrojov

tcchikxy202e4odtkswe.png
s0jbsczydw9xwyes6a.png
NA OTÁZKY POUŽÍVAJTE FÓRUM,NIE SÚKROMNÉ SPRÁVY.

Všetky uvedené návody slúžia výhradne na študijné a testovacie účely, na príjem kódovaných programov si zakúpte oficiálnu dekódovaciu kartu.


#3
RAMSES

RAMSES

  Pokročilý uživatel

 • Moderátoři
 • 180 příspěvků(y)
 • MístoCZEHOSLOVAKIA
Prikladám vysvetlenie niektorých pojmov pre majiteľov satelitných prijímačov s operačným systémom Linux

- Oscam - čítanie karty plus čítanie vzdialenej karty z iného prístroja pomocou vyššie uvedených protokolov
a možnosť webového rozhrania pre prístup a konfiguráciu tohto pluginu
- MCAS - čítanie karty plus možnosť čítania karty pre klienta v lokálnej sieti
- Emu (emulátor) je SW, ktorý si na základe prichádzajúcich dat od providera sám dokáže vygenerovať kľúč a
dekóduje obraz
- newcs - je len cardserver čiže iby číta karty
- mgcamd - je výhradne klient (taktiez emu) ktorého môžu byť súčasťou napr. newcamd i cccam
- newcamd, cccamd, camd3, gbox ... sú protokoly určene na prenos dát z karty ku klientovi- čítanie
vzdialenej karty z iného prístroja. ( napr.cccam je cardserver, client aj server na reshare (taktiež
emu),oscam je niečo podobné, ale je navyše multiprotokolárny server (taktiež emu)
- MGcamd, Acamd ... sú klienti, ktorý sa napájajú na servery a spracúvávajú z nich dáta, kde výsledkom je
dekódovaný obraz.


zdroj:google

tcchikxy202e4odtkswe.png
s0jbsczydw9xwyes6a.png
NA OTÁZKY POUŽÍVAJTE FÓRUM,NIE SÚKROMNÉ SPRÁVY.

Všetky uvedené návody slúžia výhradne na študijné a testovacie účely, na príjem kódovaných programov si zakúpte oficiálnu dekódovaciu kartu.


#4
impulsterma

impulsterma

  Nováček

 • Uživatelé
 • 5 příspěvků(y)
 • MístoBratislava

ako rozumiet vyrazu twin tuner xy tunerov ? to prve je my jasne to druhe je viac tunerov v lokalnej siety ?

dakujem za odpoved#5
Freelance

Freelance

  Administrátor

 • Administrátoří
 • 247 příspěvků(y)

Uved konkretny priklad.
0 uživatel(ů) prochází toto téma

0 uživatelů, 0 návštěvníků 0 anonymních uživatelů