Přejít na obsah

Téma s nápovědou: Pravidla


Pravidla Satupdate fóra

Registrace na fórum je zdarma. Může se zde registrovat kdokoli, pokud souhlasí s dodržováním níže uvedených pravidel. Pokud s pravidly souhlasíte, potvrďte svůj souhlas při registraci. Pokud se nechcete registrovat, můžete se vrátit zpět na hlavní stránku fóra.

Na fóru je zakázáno vkládat příspěvky porušující zákony ČR. Zároveň se zavazujete dodržovat pravidla slušného chování a respektovat rozhodnutí administrátorů a moderátorů.

Ačkoli se administrátoři a moderátoři snaží sledovat příspěvky všech uživatelů, může se stát, že se na fóru objeví příspěvek pravidla či dokonce zákony porušující. Plnou zodpovědnost se všemi případnými důsledky nese autor takového příspěvku. Sami můžete administrátory a moderátory na podobný příspěvek upozornit.

Provozovatelé fóra si vyhrazují právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout libovolné téma nebo příspěvek porušující pravidla.Dodržujte nasledující pravidla při psaní příspěvků a komunikaci s ostatními uživateli :
 • Nezasielajte obsah rekamného charakteru , tiež odkazy na stránky zamerané čisto na predaj , pokiaľ sa nejedná o soft. alebo inú podporu.
 • Pri zasielaní príspevkov označte thread pokiaľ možno zrozumiteľným a výstižným názvom , zadajte čo najviac informácií z ktorých by bolo zrejmé o čo sa jedná , aký je použitý HW prípadne SW.
 • Dopručuje sa mať základné informácie v užív. podpise.
 • Umiestňujte svoje príspevky do threadov na to určených a zaoberajúcich sa danou témou ! Príspevky a témy : neaktuálne , dostatočne nevystihujúce daný problém , netýkajúce sa danej témy , dostatočne znalostne nepodložené , nezaujímavé , nevenujúce sa čisto danej podstate technického problému alebo diskutovanej myšlienky , prípadne inak nanapĺňajúce kvalitatívne rozmery budú presunuté do sekcie Koš.
 • Nepoužívajte vulgarizmy !
 • Pri komunikácii s ostatnými uživateľmi sa zdržte osobných urážok !
 • Akékokľvek prílohy dávané na fórum , by nemali obsahovať veci nelegálneho charakteru , nie je možné kontrolovať moderátormi všetko a preto ako bolo potvrdené registráciou preberáte zodpovednosť za toto sami.
 • Fórum je určené predovšetkým na diskusiu k daným témam , prílohy sem dávané by mali slúžit na podporu tejto diskusie , prípadne informatívne o dianí v oblasti satelitného príjmu a podobne , len pre vlastnú potrebu uživateľov - nie za účelom zisku (pre obchodne ucely) ani iných podobných aktivít , nesmu porušovať autorské práva a iné zákony zodpovedajúce Vášmu regiónu (EÚ).
 • Pre uživateľov z krajín , kde došlo k zprísneniu zákonov nad rámec EÚ , prípadne z iných krajín , kde majú prísnejšie zákony UPOZORNUJEME na skutočnosť že je v platnosti aj Zakázaná priama či nepriama propagácia nedovolených zariadení akýmkoľvek spôsobom aj pre fyzické osoby. Zatiaľ platné od 1.6.2005 v ČR - iné krajiny - zostáva zákaz propagácie pre obchodné účely) Vzhľadom na to že nie je technicky možné zabezpečiť na fóre rozdelenie prístupu užvivateľov podľa krajín a platností zákonov v danej krajine a fórum má neobmedzený prístup bez ohľadu na krajinu užívateľa Vás týmto žiadame o doržiavanie uvedeného ak to pre Vás platí. - Čo znamená aj nevyjadrovať sa ( opustiť ) k diskusiám a inému , ktoré boli zaslané uzívateľmi , kde toto nie je platné a podobne. Predstavitelia SATUPDATE fóra sa plne dištancujú od akychkoľvek nezákonnych aktivít a akejkoľvek propagácie nedovolených zariadení.
 • Je zakázané využívanie fóra na kontaktovanie sa za účelom poskytovania alebo vyžadovania zdielania. Tiež zverejňovanie akýchkoľvek informácií o serveroch , či už voľných alebo testovacích a iných. Všetky takéto informácie budú zmazané. V tejto oblasti je povolená len diskusia o technických aspektoch ak sa jedná o využitie pre vlastné legálne potreby daného uživateľa , prípadne o technických aspektoch v teoretickej rovine čo tiež nesmie slúžiť ako návod pre nelegálnu činnosť.
 • Pre začiatočníkov , alebo tých ktorý si nie sú istý svojou otázkou je určená sekcia Všeobecné návody a postupy - Začatečníci.

  Tu je možné smerovať svoje otázky ak si niekto nevie rady a bude tu viac tolerované ak bude popis alebo znenie problému menej výstižné , prípadne chybné a podobne. Pri nedodržaní týchto pravidiel sa môže stať , že Váš príspevok bude moderátorom upravený , presunutý do správnej sekcie alebo zmazaný. V prípade hrubšieho porušenia pravidiel bude užívateľovi zablokované konto ,prípadne registračný email a ip adresa.